Page 9 - Katechizm kl 4LSP
P. 9

Pan Jezus jest naszym najlepszym Przyjacielem i pragnie, abyśmy swoim postępo-
        waniem okazywali Mu naszą przyjaźń. Żyjąc zgodnie z Jego nauczaniem, dajemy

        wyraz naszej przyjaźni i miłości do Niego.


               Dobrym zachowaniem, aktywnym uczestnictwem w katechezie, uważ-
               nym słuchaniem słowa Bożego, pogłębiamy przyjaźń, do której zapra-
               sza nas Pan Jezus.
               — Jak uczestniczysz w katechezie?
               — Jak słuchasz słowa Bożego?
               — Co zrobisz, aby pogłębić swoją więź z Panem Jezusem?
                Panie Jezu, pragnę być Twoim przyjacielem.

               Zaprojektuj kartę z hasłem zachęcającym dzieci do aktywnego udziału
               w katechezie.


               1. Czym jest katecheza?
               2. Kto jest naszym najlepszym Przyjacielem?
               3. Na czym polega prawdziwa przyjaźń z Panem Jezusem?
               4. Co należy uczynić, aby katecheza była pogłębieniem przyjaźni
                z Panem Jezusem?                                                      7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14