Page 4 - Katechizm kl 4LSP
P. 4

KOCHANE DZIECI


        W klasie czwartej otrzymujecie nowy podręcznik do nauczania religii pt. Chcę żyć z Jezusem.

         Na pewno chcecie być blisko Pana Jezusa, który Was bardzo kocha. Ten podręcznik ma Wam
         w tym pomóc. Pan Bóg stale troszczy się o wszystkich ludzi i jest obecny w swoim Słowie. Treść

         katechez ukaże Wam Pana Boga – Stworzyciela, Króla i Przyjaciela, który pragnie szczęścia czło-
         wieka. Dowiecie się o wydarzeniach związanych z historią zbawienia ludzi. Poznacie postacie

         proroków, święta i uroczystości roku kościelnego.
         Na odkrywanie prawd wiary w stawaniu się chrześcijaninem życzę Wam wielu łask i błogosła-

         wieństwa Bożego.
                                                  Szczęść Boże.                                           Ks. Stanisław Łabendowicz

         Radom, 13 kwietnia 2023 r. 

         Drogie Dzieci,
         w podręczniku do nauki religii znajdziecie następujące znaki graficzne, które pomogą Wam
         w wypełnianiu zadań i poleceń:


          IKONKI
             Bóg mówi       Słowa klucze      Zadanie       Pomódl się             Zastanów się                             Pomyśl
             i odpowiedz       Zaśpiewaj        Recytuj
   1   2   3   4   5   6   7   8   9