Page 10 - Katechizm kl 4LSP
P. 10

2
        58           Dziękujemy Jezusowi


                    za Jego miłość                                   Jest jedno Imię drogie mi,

                                   najdroższe w świecie tym.
                                   Muzyką słodką to Imię brzmi,

                                   wpisane w sercu mym.                                   Ref. Sercem kocham Jezusa, (×2)
                                   zawsze będę Go kochać,

                                   On pierwszy ukochał mnie.
                                            (słowa piosenki religijnej)
               Miłość — najważniejsza cnota chrześcijańska, realizowana poprzez
               okazywanie dobra wobec Boga, bliźniego i siebie samego.


         Często słyszysz, jak ludzie wypowiadają słowa: „kocham cię”. Miłość zawiera w sobie
         przyjaźń i wzajemną życzliwość. Ten, kto kocha, jest dobry i radosny. Kochający ro-
         dzice są troskliwi oraz odpowiedzialni, zaś kochające dzieci są posłuszne.

        Pan Bóg jest źródłem miłości, bo od Niego pochodzi wszelka miłość.

               „Bóg jest miłością” (1 J 4,16).
         „My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas

         umiłował” (1 J 4,19).         „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę”
         (J 14,23).


          8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15