Page 6 - Katechizm kl 4LSP
P. 6

Przewodniczący redakcji: ks. Stanisław Łabendowicz

         Zespół redakcji: Katarzyna Kosmala, Aneta Wrzesień
         Autorzy katechez: Agnieszka Glibowska, Renata Kazirodek, Katarzyna Kosmala, Maria Pęczek,
         Anna Rudnikowska, Anna Spólna, Ewa Świtka, Aneta Wrzesień
         Autorzy zdjęć: Rafał Celej, Barbara Kogut, Jerzy Kutkowski, Bogumiła Ludwikowska,
         ks. Stanisław Łabendowicz, Ryszard Piasek, ks. Stanisław Piekielnik, Aneta Wrzesień         Ilustracje i grafika: Jadwiga Daszyńska, Anna Figura
         Ilustracja okładki: Jadwiga Daszyńska

         Skład komputerowy i opracowanie graficzne: Rafał Celej
         Redakcja techniczna: Damian Chrzanowski, Anna Grzywacz


            DECYZJA O ZATWIERDZENIU PODRĘCZNIKA DO NAUCZANIA RELIGII
                           DLA CAŁEJ POLSKI


         Podręcznik nr AZ-14-01/18-RA-15/23 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski,
         z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy IV szkoły podstawowej, zgod-
         ny z programem nauczania numer AZ-1-01/18.
                               Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
                               Konferencji Episkopatu Polski
                               Bp Wojciech Osial
         Warszawa, 22 czerwca 2023 r.


         Recenzenci:   dr Kamilla Frejusz, ks. prof. UKSW dr hab. Rafał Bednarczyk

         Imprimatur:   Kuria Diecezji Radomskiej w Radomiu
                 Bp Marek Solarczyk, Biskup Radomski
                 Ks. dr Jarosław Wojtkun, Cenzor
                 Ks. dr Damian Fołtyn, Notariusz Kurii
                 L.dz. 543/23, Radom, 18 kwietnia 2023 roku

                          ISBN 978-83-8345-012-4
                   © Copyright by ks. Stanisław Łabendowicz, Radom 2023

                              Wydanie I
             Autorom piosenek religijnych wyrażamy podziękowanie za ich udostępnienie.


         Informacja:   Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
                 26-610 Radom, ul. Malczewskiego 1; tel./fa× 48 340 62 38


         Dystrybucja:   Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Sandomierz Sp. z o.o.
                 27-600 Sandomierz, ul. Portowa 14, tel. 15 64 99 753
                 zamowienia@wds.com.pl, www.wds.pl

        Wydawca:     Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Sandomierz Sp. z o.o.
                 27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 6a, tel. 15 64 99 700
                 zamowienia@wds.com.pl • katechizmy.com.pl • www.wds.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11