Page 8 - Katechizm kl 4LSP
P. 8

1
        58           Katecheza pogłębieniem więzi


                    z Jezusem                                   Jezus przez życie mnie wiedzie,

                                   daje mi silne swe dłonie,
                                   kroczy przede mną na przodzie

                                   i drogę wskazuje mi wciąż.                                   Ref. Jezus jest mym Przyjacielem,
                                   Jezus jest Obrońcą mym,

                                   Jezus jest mym Zbawicielem,
                                   Zawsze chcę przebywać z Nim.
                                            (słowa piosenki religijnej)

                                         Katecheza — spotyka-
                                         nie się z Panem Bogiem
                                         i nauczanie zasad wiary
                                         chrześcijańskiej.


        Wszyscy tworzymy wielką rodzinę dzieci Bożych. Spotykamy się na katechezach,
         aby poznawać Pana Boga.
        Katecheza jest przede wszystkim nauczaniem zasad wiary chrześcijańskiej i spo-
         tkaniem z Panem Bogiem. Dzięki niej poznajemy Pana Jezusa i naukę, którą głosił

         oraz pogłębiamy z Nim naszą więź.
        W Piśmie Świętym czytamy:               „Odpowiedział im Jezus mówiąc: Moja nauka


               nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał” (J 7,16).


               „Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to,

          co wam przykazuję” (J 15,14).


          6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13