Page 8 - Podrecznik_VII_SP_2022
P. 8

Kim jestem
       1          i dokąd zmierzam?                                „Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie
                                 poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest
                                 poznanie Jego samego, aby człowiek poznając Go
                                 i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy
                                 o sobie”.
                                                  (św. Jan Paweł II)

                                „Oto kim jestem... Pewnego dnia otrzymałam
                                wspaniały prezent — życie. Chyba nie ma na świe-
                                cie nic cenniejszego, a jednocześnie bardziej skom-
                                plikowanego. Bo to, co otrzymałam, związane
                                jest z cierpieniem, radością, smutkiem, z walką
                                o niezależność, samodzielność, przetrwanie. Cza-
                                sem, zastanawiając się nad sobą, myślę z lękiem,
                                jak wiele jeszcze mam do zrobienia, czy podołam?
                                Ogarnia mnie przerażenie, że zbyt wiele chwil
                                zmarnowałam. Ale zaraz mówię sobie: Warto żyć,
                                bo czeka mnie jeszcze wiele pięknych rzeczy. I z uf-
                                nością ku temu, który wszystko może, udaje się
                                w dalszą podróż pełną niewygód, ale i wspania-
                                łych niespodzianek” (Ania).
           SŁOWA KLUCZE                                 (materiał redakcji)


       Człowiek — najdoskonalsza istota stworzona przez Boga, na Jego obraz i podobieństwo. Posia-
       da rozum, wolną wolę i duszę nieśmiertelną.

      Na przestrzeni wieków człowiek poszukiwał odpowiedzi na pytania dotyczące jego istnienia, miejsca
      i roli we wszechświecie. Pojawiały się często pytania dotyczące istoty człowieczeństwa, np.: Kim jestem?,
      Dokąd zmierzam?, Jak postrzegam siebie?, Jak postrzegają mnie inni?, Co to znaczy mieć poczucie wła-
      snej wartości?, Jaki jest sens i cel ludzkiego życia? Gdzie szukać odpowiedzi na te ważne, ale i bardzo
            trudne pytania? Rozważając istotę człowieczeństwa, opieramy się na Objawieniu Bożym.
                     W Piśmie Świętym czytamy o stworzeniu człowieka:
            BÓG MÓWI

      „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
      na obraz Boży go stworzył:
      stworzył mężczyznę i niewiastę.
      Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili
      ziemię i uczynili ją sobie poddaną (...)». A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre”
      (Rdz 1,27-28a.31).

      Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Otrzymał od Stwórcy rozum i wolną wolę, które
      odróżniają go od pozostałych istot. Wyróżnienie to stanowi dla niego jednocześnie dar i zadanie.


      Dokąd zmierzamy? Odpowiedzi na to pytanie udziela nam sam Jezus Chrystus, który pragnie szczęścia
      człowieka.
    8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13