Page 4 - Podrecznik_VII_SP_2022
P. 4

Przewodniczący redakcji: ks. Stanisław Łabendowicz

      Zespół redakcji: Katarzyna Kosmala, Lidia Murawska, Jolanta Nowak, Aneta Wrzesień
      Autorzy katechez: Renata Kazirodek, Izabela Kiepas, Katarzyna Kosmala, Grzegorz Księżak,
      Iwona Łyczek, Maria Pęczek, Anna Rudnikowska, Zofia Szary

      Autorzy zdjęć: Rafał Celej, Jerzy Kutkowski, ks. Stanisław Łabendowicz, ks. Stanisław Piekielnik,
      ks. Wojciech Prawda, Krystian Szczęsny, ks. Jacek Wieczorek, Michał Ziółkowski

      Okładka, ilustracje: Jadwiga Daszyńska

      Grafika: Anna Figura, Cezary Klaiber

      Skład komputerowy i opracowanie graficzne: Rafał Celej

      Redakcja techniczna: Damian Chrzanowski, Anna Grzywacz


           DECYZJA O ZATWIERDZENIU PODRĘCZNIKA DO NAUCZANIA RELIGII
                          DLA CAŁEJ POLSKI

      Podręcznik nr AZ-23-01/18-RA-21/22 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski,
      z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy VII szkoły podstawowej, zgodny
      z programem nauczania numer AZ-2-01/18.


                               Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
                               Konferencji Episkopatu Polski
                               Bp Wojciech Osial

      Warszawa, 14 lipca 2022 r.


      Recenzenci:   dr Aneta Frączak, ks. dr Albert Wołkiewicz

      Imprimatur:   Kuria Diecezji Radomskiej w Radomiu
               Bp Marek Solarczyk, Biskup Radomski
               Ks. dr Jarosław Wojtkun, Cenzor
               Ks. dr Tomasz Herc, Notariusz Kurii
               L.dz. 564/22, Radom, 18 maja 2022 roku

      Wydawca:     Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
               27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 4, tel. 15 64 99 700
               e-mail: zamowienia@wds.com.pl, http://www.wds.pl

                         ISBN 978-83-8101-477-9
                  © Copyright by ks. Stanisław Łabendowicz, Radom 2022

                             Wydanie I
             Autorom piosenek religijnych wyrażamy podziękowanie za ich udostępnienie.

      Informacja:   Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
               26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1; tel./fax 48 340 62 38

      Dystrybucja:   Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
               27-600 Sandomierz, ul. Portowa 14, tel: 15 64 99 740
               zamowienia@wds.com.pl, www.wds.pl
      Druk i oprawa: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
               27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 4, tel. 15 64 99 700
               zamowienia@wds.com.pl, www.wds.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9