Page 5 - Podrecznik_VII_SP_2022
P. 5

Drodzy Młodzi Przyjaciele          W klasie siódmej otrzymujecie nowy podręcznik do nauczania religii pt. Bóg wskazuje nam drogę.
      W tym roku dowiemy się, czym jest powołanie i do czego Bóg nas powołuje. Poszukamy odpowiedzi
      na odwieczne pytania człowieka: Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jak szukam Boga? Dowiemy się także
      o tym, jak Bóg przekazuje nam swoje Prawo i gdzie możemy to Prawo odczytać. Poznamy bliżej Deka-
      log i niektóre szczegółowe wskazania w nim zawarte. Bóg najpełniej objawił nam siebie w swoim Synu
      Jezusie Chrystusie. Na katechezie będziemy wiele mówić o Jego nauczaniu i działalności. Poznamy
      także rok liturgiczny i życie niektórych świętych.
          Życzę Wam, aby ten katechizm przybliżył Was do Jezusa Chrystusa — Pana i Zbawiciela.
      Niech spotkanie z Chrystusem w czasie katechezy owocuje w Waszym życiu radością, przyjaźnią i mi-
      łością oraz wszelkimi darami i łaskami wynikającymi z wypełniania chrześcijańskiego powołania.                                         Szczęść Boże.
                                     Ks. Stanisław Łabendowicz
      Radom, 13 maja 2022 r.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10