Page 10 - Podrecznik_VII_SP_2022
P. 10

Sens i wartość
       2          ludzkiego życia

                              Boże, Ty jesteś naszym Stwórcą.
                              Jesteś dobry i Twoje miłosierdzie nie zna granic.
                              Ciebie niech wysławia wszelkie stworzenie.
                              Ty, Boże, dałeś nam, ludziom,
                              wewnętrzne prawo, wedle którego mamy żyć.
                              Pełnić Twoją wolę — to nasze zadanie.
                              Postępować Twoimi drogami — to znaleźć pokój duszy.
                              Tobie składamy nasze posłuszeństwo.
                              Prowadź nas we wszystkich krokach,
                              jakie podejmujemy na ziemi. (...)
                              Amen!

                                          (św. Jan Paweł II, „Boże Miłosierny”)

                                  SŁOWA KLUCZE


                              Życie — wspaniały i wielki dar, którego nikt poza
                              Bogiem nie może nam ofiarować.

      Człowiek zadaje sobie różne pytania, np.: Jaki sens i jaką wartość ma ludzkie życie?, Co kieruje naszym
      działaniem?, Czym jest tak naprawdę życie?, Co jest dla nas wartością?
      Stefan Żeromski wyraził zachwyt nad ludzkim życiem w powieści pt. Przedwiośnie, w której napisał:
      „Jakimi słowami wyrazić cię szczęście zdrowej młodości. A Rafał, wracając do zdrowia, zdumiał się
      nad tym, jak dobrze jest żyć... począł wolno zastanawiać się nad tym, jak piękny i niewysłowiony jest
            świat, jak wielkim i błogosławionym cudem jest żyć, a dziwnymi sposobami godzina cier-
            pień przeistacza się i przemienia w wielkie bogactwo radości płynące z widoku samej ziemi”.
            BÓG MÓWI     W Piśmie Świętym czytamy, czym obdarzył Bóg człowieka:


      „Pan stworzył człowieka z ziemi
      i znów kazał mu do niej wrócić.
      Dał ludziom dni pod liczbą i czas odpowiedni,
      dał im też władzę nad wszystkim, co jest na niej.
      Przyodział ich w moc podobną do swojej
      i uczynił ich na swój obraz.
      Lęk przed nimi wpoił wszystkiemu, co żyje,
      aby panowali nad zwierzętami i ptactwem.
      Dał im wolną wolę, język i oczy,
      uszy i serce zdolne do myślenia.
      Napełnił ich wiedzą i rozumem,
      o złu i dobru ich pouczył.
      Umieścił oko swoje w ich sercu,
      aby wielkość swoich dzieł im ukazać.
      Święte imię [Jego] wychwalać będą
      i wielkość Jego dzieł opowiadać” (Syr 17,1-10).             Michał Anioł, Stworzenie Adama

      W pełni życie człowieka nabiera wartości, kiedy uświadomi sobie, że jedynie Bóg może jego życiu nadać
      właściwy sens.
    10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15