Page 1 - Katalog Katechizmy 2021
P. 1

Wykaz obowiązujących podręczników w roku szkolnym 2021/22
 na bazie Programu do nauczania religii z 2010 r.
     NOWE PODRĘCZNIKI
     DO RELIGII     Pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza
     SZKOŁA PODSTAWOWA
     LICEUM I TECHNIKUM
 Kontakt:


 WYDAWNICTWO DIECEZJALNE
 I DRUKARNIA W SANDOMIERZU
 www.wds.pl
 tel. 15 64 99 700
 zamowienia@wds.com.pl


 CENTRUM EDUKACJI KATECHETYCZNEJ
 www.katechizmy.com.pl
 tel. 15 64 99 766, kom. 781 666 766
 cek@katechizmy.com.pl www.wds.pl                 WYDAWNICTWO DIECEZJALNE
      www.katechizmy.com.pl                  I DRUKARNIA W SANDOMIERZU
   1   2   3   4   5   6