Page 2 - Katalog_2022
P. 2

SPIS TREŚCI            BANERY KATECHETYCZNE ...............................................................  3            PIEŚNI I PIOSENKI RELIGIJNE ...........................................................29            PLANSZE KATECHETYCZNE .............................................................32            KARTY SYNTETYCZNE .......................................................................36            KARTY MEMO .......................................................................................44            PUZZLE ...................................................................................................50            NAKLEJKI ................................................................................................52            POMOCE MULTIMEDIALNE NA PŁYTACH ...................................53            MATERIAŁY EDUKACYJNE Z PIKTOGRAMAMI ...........................56


    Centrum Edukacji Katechetycznej
    www.katechizmy.com.pl


     • podręczniki do religii
     • pakiety startowe

     • baza zadań online do katechez
     • publikacje katechetów
     • katecheza specjalna
     • ciekawe linki internetowe


      cek@katechizmy.com.pl
      781 666 766, 15 64 99 760    www.katechizmy.com.pl
   1   2   3   4   5   6   7